2021 Sermons

February

Feb 28 – PDF –The Way Pt. 1 –  Mark 1:14-20

Feb 28 – Video – https://youtu.be/g8rKzIxTm3I

Feb 21 – PDF – The Better Way Pt. 5 – Hebrews 9:11-28

Feb 21 – Video – https://youtu.be/61-Z2jKv61Q

Feb 14 – Sermon by Rev Wally Mayhew – I Saw the Light – Matthew 17:1-9

Feb 7 – PDF – A Better Way Pt. 4. – Hebrews 8:1-13

Feb 7 – Video – https://youtu.be/22uXAijhm-o

January

Jan 31 – PDF – A Better Way Pt. 3 – Hebrews 7:18-28

Jan 31 – Video – https://youtu.be/x1tOG0d5jJY

Jan 24 – PDF – A Better Way Pt. 2 – Hebrews 7:11-22

Jan 24 – Video – https://youtu.be/wC3khKRkLOg

Jan 17 – PDF – The Better Way – Hebrews 1:1-14

Jan 17 – Video – https://youtu.be/48pcb2Hhfes

Jan 10 – PDF –The Beastly Servant – Matthew 2:13-18

Jan 10 – Video – https://youtu.be/hI3avidl6DE

Jan 3 Sermon – https://youtu.be/_vBchDjxg38